Đa dạng phân hệ chức năng

On Cloud là gói dịch vụ cài đặt và lưu trữ trên cloud HrOnline.
Khách hàng quan tâm vui lòng đăng ký ngay bên dưới để tìm hiểu thông tin và nhận báo giá chi tiết.

Basic

/ tháng/ người

Thanh toán tối thiểu 12 tháng

 • Quản lý nhân sự

 • Quản lý hợp đồng lao động

 • Quản lý bảo hiểm

 • Quản lý đơn từ

 • Quản lý chấm công

 • Quản lý tính lương

 • Quản lý tài sản

 • Quản lý đánh giá

 • Quản lý tuyển dụng

 • Quản lý đào tạo

 • Truyền thông nội bộ

 • Quản lý tài liệu

 • Quản lý lịch họp

 • Quản lý tài khoản online

 • App mobile & Web app

 • Quản lý quy trình

 • Quản lý công việc

 • Quản lý dự án

Đăng ký ngay

Standard

/ tháng/ người

Thanh toán tối thiểu 12 tháng

 • Quản lý nhân sự

 • Quản lý hợp đồng lao động

 • Quản lý bảo hiểm

 • Quản lý đơn từ

 • Quản lý chấm công

 • Quản lý tính lương

 • Quản lý tài sản

 • Quản lý đánh giá

 • Quản lý tuyển dụng

 • Quản lý đào tạo

 • Truyền thông nội bộ

 • Quản lý tài liệu

 • Quản lý lịch họp

 • Quản lý tài khoản online

 • App mobile & Web app

 • Quản lý quy trình

 • Quản lý công việc

 • Quản lý dự án

Đăng ký ngay

Professional

/ tháng/ người

Thanh toán tối thiểu 12 tháng

Phổ biến nhất
 • Quản lý nhân sự

 • Quản lý hợp đồng lao động

 • Quản lý bảo hiểm

 • Quản lý đơn từ

 • Quản lý chấm công

 • Quản lý tính lương

 • Quản lý tài sản

 • Quản lý đánh giá

 • Quản lý tuyển dụng

 • Quản lý đào tạo

 • Truyền thông nội bộ

 • Quản lý tài liệu

 • Quản lý lịch họp

 • Quản lý tài khoản online

 • App mobile & Web app

 • Quản lý quy trình

 • Quản lý công việc

 • Quản lý dự án

Đăng ký ngay

Enterprise

/ tháng/ người

Thanh toán tối thiểu 12 tháng

 • Quản lý nhân sự

 • Quản lý hợp đồng lao động

 • Quản lý bảo hiểm

 • Quản lý đơn từ

 • Quản lý chấm công

 • Quản lý tính lương

 • Quản lý tài sản

 • Quản lý đánh giá

 • Quản lý tuyển dụng

 • Quản lý đào tạo

 • Truyền thông nội bộ

 • Quản lý tài liệu

 • Quản lý lịch họp

 • Quản lý tài khoản online

 • App mobile & Web app

 • Quản lý quy trình

 • Quản lý công việc

 • Quản lý dự án

Đăng ký ngay

On-Premise là gói dịch vụ cài đặt toàn bộ phần mềm lên máy chủ phía khách hàng.
Khách hàng quan tâm vui lòng đăng ký ngay bên dưới để tìm hiểu thông tin và nhận báo giá chi tiết.

 • Workspace

 • Truyền thông nội bộ

  Mạng xã hội nội bộ công ty, truyền thông tin đến nhân viên nhanh chóng và kịp thời
 • Quản lý tài liệu

  Số hóa toàn bộ các tài liệu hồ sơ của công ty lên thư viện điện tử online, phân quyên truy cập tài liệu
 • Quản lý lịch biểu

  Quản lý lịch họp, lịch công tác, hay các ngày kỷ niệm của công ty
 • Quản lý Wiki

  Quản lý kho tri thức của công ty
 • Quản lý dự án, công việc

  Quản lý các dự án, giao việc cho nhân viên, theo dõi tiến độ dự án, tiến độ công viêc
 • Hộp thư góp ý

  Hộp thư điện tử, ghi nhận các ý kiến đóng góp, phản hồi của nhân viên. Có chế độ ẩn danh
 • Chữ ký điện tử

  Tạo chữ ký điện tử cá nhân trên app, giúp phê duyệt online các văn bản nội bộ
 • App mobile

  Chấm công, tạo và phê duyệt đơn từ, xem công, xem lương, nhận thông báo qua app mobile
 • HRM CORE

 • Hồ sơ nhân viên

  Sơ đồ tổ chức, hồ sơ nhân viên, giảm trừ gia cảnh, phòng ban, chức danh
 • Hợp đồng lao động

  Thông tin hợp đồng lao động, lịch sử điều chỉnh lương, in hợp đồng online
 • Quản lý chấm công

  Thiết lập ca, phân ca, chấm công gps, tích hợp dữ liệu máy chấm công, tự động tính công
 • Quản lý đơn từ

  Đơn nghỉ phép, công tác, bổ sung công, tăng ca, thôi việc, điều chuyển, tạm ứng
 • Quản lý tính lương

  Quản lý các khoản phụ cấp, khen thưởng kỷ luât, cấu hình công thức lương, tính lương tự động, nhân viên xem bảng lương trên app
 • Khen thưởng, kỷ luật

  Quản lý khen thưởng theo tháng, theo qui, theo năm. Phạt vi phạm kỷ luật của công ty
 • Bảo hiểm & Thuế TNCN

  Tính thuế tncn và bảo hiểm theo qui định, báo cáo tăng giảm bảo hiểm, quyết toán thuế tncn
 • Báo cáo thông minh

  Các báo cáo chuẩn hóa theo nhiều dạng khác nhau : dạng danh sách. dạng biểu đồ, dashboard
 • HRM ADVANCE

 • Quản lý tuyển dụng

  Định biên nhân sự, lên nhu cầu tuyển dụng, quản lý hồ sơ ứng viên, gửi mail, chi phí tuyển dụng
 • Quản lý đào tạo

  Tạo khóa đào tạo, bài đào tạo, ngân hàng câu hỏi, bộ đề kiểm tra, kết quả kiểm tra
 • Quản lý đánh giá

  Đánh giá KPI, ASK, 360..Xây dụng bộ tiêu chí đánh giá, lên kế hoạch đánh giá, kết quả đánh giá
 • Quản lý pháp nhân

  Quản lý các công ty thành viên, phân tách chi phí lương theo từng pháp nhân, ký hợp đồng lao động với từng pháp nhân
 • Quản lý ngân sách

  Lên kế hoạch dự trù ngân sách theo tháng, năm và theo dõi ngân sách so với kế hoạch chi phí thức tế
 • Quản lý tài sản

  Quản lý danh sách tài sản công ty, lịch sử cấp phát tài sản cho người lao động
 • Quản lý suất ăn

  Quản lý đăng ký phiếu ăn, thống kê phiếu ăn, theo dõi phiếu ăn với ngay công
 • Power BI

  Công cụ tạo báo cáo động, giúp cho doanh nghiệp tự tạo báo cáo theo yêu cầu của mình